Gävle Tunnplåt > Om oss > Hållbarhet

Hållbarhet

Vi har ett långsiktigt perspektiv på vår roll i samhället och att agera hållbart i alla aspekter är därför centralt. Vi värnar om starka och långsiktiga relationer gentemot anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter som bygger på tillit och respekt. Därför är det viktigt med frågor så som en säker och trygg arbetsmiljö för våra anställda, öppenhet, transparens och likabehandlingsprinciper. I alla våra affärsrelationer följer vi lagar och regler och vi står för en hög affärsetik.

Här kan du läsa om vår miljöpolicy

Historia_TPG_tryck-8003575
TPG_tryck-8003434

Hållbara alternativ

Tunnplåt i Gävle vill ta sitt ansvar avseende miljö- och klimatpåverkan genom att välja hållbara alternativ och att integrera hållbarhet i företagens alla delar. Vi vill vara proaktiva i vårt arbete med hållbarhet, för att ge vårt bästa bidrag till att minska miljö- och klimatpåverkan till förmån för kommande generationer.

Egen produktion

Genom att vi har hela processen från tunnplåt till färdig produkt inklusive lackering innanför våra väggar, så hålls onödiga transporter av skrymmande produkter till ett minimum.

Minskad miljöpåverkan

Bland våra åtgärder för att minska miljöpåverkan kan bland annat nämnas att:

• Vi har ett miljöledningssystem

• Genom samarbetsavtal med ett antal aktörer säkerställer vi att alla rest-    produkter tas tillvara och återanvänds

• All restfärg i vårt måleri samlas upp  och tillvaratas

• Vi återanvänder värme för uppvärmning

• Vi använder grön el

“vi löser kunders utmaningar genom lyhördhet och lösnings­förmåga ”

VÅRA SKÅP – ER INREDNING

Vi kompromissar aldrig utan levererar alltid produkter av hög kvalitet.
Hör av dig till oss med eventuella frågor.